ТЕЛЕФОН(+359)2 400 1989
МОБИЛЕН(+359)882 808 909
МОБИЛЕН(+359)886 202 009
Връзка с нас

Специализирани обучения

Img

Специализирани корпоративни и индивидуални обучения за превенция на заплахите за сигурността, кризисен мениджмънт и поведение в рискови ситуации

Дори и най-добре разработената система за сигурност изисква непрекъснат анализ, оптимизиране и развитие. Особено актуална е тази необходимост при обучението на мениджмънта, на служителите, отговарящи за вътрешната сигурност и на личния състав на компаниите, които са наши клиенти. Поради динамичния и различен характер на рисковете пред сигурността, процесът на обучение изисква представянето както на световно утвърдените „добри практики” в областта на сигурността, така и на специализирана и изпреварваща информация за новите тенденции и иновативните решения, разработвани в тази сфера. С участието си като лектори в обучения от различен характер в страната и чужбина, експертите на Секюригруп са подготвени да предоставят необходимото обучение, съобразно профила и индивидуалните потребности на клиента.