ТЕЛЕФОН(+359)2 400 1989
МОБИЛЕН(+359)882 808 909
МОБИЛЕН(+359)886 202 009
Връзка с нас
Img

Сигурност на масови събития – концерти, спортни мероприятия, фестивали

Специализираният подход по обезпечаване на сигурността на масови събития осигурява оптимизиране на разходите по мероприятието и повишаване ефективността на прилаганите мерки, посредством използването на модерни информационни технологии и технически средства.