ТЕЛЕФОН(+359)2 400 1989
МОБИЛЕН(+359)882 808 909
МОБИЛЕН(+359)886 202 009
Връзка с нас
Обезпечаване на сигурността и транспорта на ценни пратки и товари

Обезпечаване на сигурността и транспорта на ценни пратки и товари

Секюригруп предлага широк обем от възможности за осигуряване сигурността, съхранението и транспортирането на ценни пратки и товари, посредством специализиран транспорт. Професионално профилираните в тази дейност екипи са оборудвани с необходимите средства за комуникация, защита и превенция на мероприятията.

Компанията разработва разнообразни методи на ескорт и инкасо според спецификата на различните задачи и предмета, обект на защита. Всички действия и използвани активи са съобразени със и отговарят на изискванията, регламентирани в закона.