ТЕЛЕФОН(+359)2 400 1989
МОБИЛЕН(+359)882 808 909
МОБИЛЕН(+359)886 202 009
Връзка с нас

Фирмена сигурност

Фирмена сигурност и защита на класифицирана информация и служебна тайна

Фирмена сигурност и защита на класифицирана информация и служебна тайна

Изграждането на ефективен модел за фирмена сигурност е основна предпоставка за успешно пазарно позициониране в контекста на силно конкурентна среда. Планирането на отделните етапи за обезпечаване на фирмената сигурност е компонент на цялостна бизнес стратегия на компанията. Поради това, Секюригруп има разработени иновативни продукти и ноу-хау, прилагани в структури, изискващи най-високи нива на сигурност и защита на информацията, сред които фирми от военно-промишления комплекс, държавни институции, комплекси с публичен или модериран достъп.